Cymorth a Chefnogaeth

Os ydych chi neu rywun arall mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch driphlyg-sero (000) ar unwaith.
A oes angen gwybodaeth neu gefnogaeth arnoch ar gyfer ymosodiad rhywiol neu berthynas ymosodol?
Mae Sefydliad Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ yn falch o fod yn bartner
gyda                 i sicrhau bod gan bawb fynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.
Say It Out Loud Logo_BLACK.jpg

Angen cymorth?

Dewch o Hyd i Gymorth Yn Agos Chi

Sut i Helpu

Ffrindiau, Teulu a Chymuned

Perthynas Iach

Ydych chi mewn Perthynas Iach?

Cynllunio Diogelwch

Gweithiwch allan ac arbedwch gynllun yn ddiogel y gallwch ei ddefnyddio unrhyw bryd y mae ei angen arnoch

Adrodd yr Heddlu

Ar gyfer cyswllt nad yw'n fater brys, mae Swyddogion Cyswllt LGBTIQ (neu GLLO's) ar gael yn holl daleithiau a thiriogaethau Awstralia (ac eithrio Tiriogaeth y Gogledd).

© Darluniau a grëwyd yn falch gan Samuel Luke Art ar gyfer Sefydliad Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ Cyf.