Adduned Sefydliad

yn addo sicrhau bod lleisiau profiad LGBTQ yn cael eu ceisio a bod ganddo ffocws yn ein gweithleoedd, ein cymunedau, ein systemau arweinyddiaeth ac atal, ymyrraeth ac ymateb.
Rydym yn ymrwymo i: