Adduned Unigol

Rwy'n addo sicrhau bod lleisiau pobl LGBTQ yn cael eu clywed yn ein cymunedau ac rwy'n ymrwymo i: