Cymerwch yr Addewid

Mae hyd at 62% o bobl LGBTQ + wedi profi camdriniaeth yn un neu fwy o'u perthnasoedd. Er gwaethaf y ffigurau brawychus hyn, mae pobl LGBTQ + yn llai tebygol o nodi'r cam-drin, yn llai tebygol o ddod o hyd i gefnogaeth a hyd yn oed yn llai tebygol o roi gwybod amdano. Mae pryder sylweddol i estyn am gefnogaeth neu gysylltu â gwasanaethau prif ffrwd. Mae angen inni newid hynny.

Mae distawrwydd a diffyg ymwybyddiaeth o gam-drin domestig, teulu a phartner agos mewn cymunedau LGBTQ + yn chwarae rhan fawr yn y rheswm pam mae'r trais yn parhau. Trwy arwyddo hyn, rydych yn addo gwneud eich rhan i helpu i newid y sgwrs genedlaethol ynghylch trais a cham-drin domestig, teulu a phartner agos.

Dewiswch opsiwn isod: