Ychydig iawn o wybodaeth ac ymchwil trais domestig a theuluol sy'n cynnwys pobl ag amrywiadau rhyngrywiol yn benodol. Mae angen llawer mwy o sylw, adnoddau a chefnogaeth i'r gymuned ryngrywiol ynghylch trais domestig a theulu.

Mae Sefydliad Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ yn falch o gadarnhau ein hymrwymiad i Ddatganiad Darlington , a ddatblygwyd gan sefydliadau ac eiriolwyr rhyngrywiol, sy'n cyfleu gofynion hawliau dynol pobl ag amrywiadau rhyngrywiol yn Awstralia a Seland Newydd.

Rydym yn mynd ati i gydnabod hynodrwydd ac amrywiaeth y boblogaeth ryngrywiol, ac yn parchu'r mudiad rhyngrywiol, heb symbolaeth, nac yn offerynoli nac yn cyfethol rhyngrywiol fel modd i ddibenion eraill.

Rydyn ni yma i fod yn gynghreiriad rhyngrywiol da trwy godi gwelededd blaenoriaethau cymunedol rhyngrywiol, fel y'u mynegir yn Natganiad Darlington, a gohirio i sefydliadau dan arweiniad rhyngrywiol fel Intersex Peer Support Australia (IPSA) ac Intersex Human Rights Australia (IHRA) . Mae'r sefydliadau hyn yn cael eu harwain gan groestoriad felly gohiriwn atynt yn hytrach na siarad ar eu rhan.

intersex-flag-300x200.png

Pobl Intersex