Gwen, 28 Mai | Digwyddiad Ar-lein

Diwrnod Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ

Mae'r cofrestriad ar gau
Diwrnod Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ

Time & Location

28 Mai 2021 07:00 – 23:00
Digwyddiad Ar-lein

About the Event

Yr hawl i fyw bywyd heb drais a cham-drin yw hawl ddynol fwyaf sylfaenol unigolyn, ond i lawer o bobl LGBTQ, nid yw hyn yn realiti. Bydd 1 o bob 2 berson LGBTQ yn profi trais a cham-drin domestig, teuluol a phartner agos yn ystod eu hoes, ac eto mae dioddefwyr yn parhau i fod yn anweledig i raddau helaeth gyda lefelau anhygoel o isel o adrodd.

Y thema ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth 2021 yw #SeenAndBelieved sy'n anelu at:

● Disgleirio goleuni ar gyffredinrwydd DV mewn cymunedau LGBTQ a gwneud y dioddefwyr anweledig yn weladwy.

● Gadewch i ddioddefwyr a goroeswyr LGBTQ wybod eu bod yn #SeenAndBelieved a bod pobl allan yna a fydd yn eu cefnogi.

● Eiriol dros a chefnogi grymuso dioddefwyr LGBTQ a goroeswyr DV.

● Cydnabod goroeswyr LGBTQ a rhoi gobaith a dewrder i'r rhai sy'n profi DV ar hyn o bryd.