Cyfrannu

Bydd eich rhodd yn galluogi Sefydliad Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref LGBTQ (DVAF) i ddatblygu a dosbarthu adnoddau penodol ar gymhlethdodau trais domestig mewn cymunedau LGBTQ, gan addysgu dioddefwyr ac uwchsgilio ffrindiau, cynghreiriaid, gweithleoedd a chymunedau i nodi, ymateb a chefnogi'r dioddefwyr anweledig hyn. .

Gyda'ch cefnogaeth hael, a chefnogaeth ein cymuned, gallwn sicrhau na fydd unrhyw ddioddefwyr anweledig yn y dyfodol ac y gall pawb, ni waeth beth yw eu rhywioldeb neu eu hunaniaeth rhyw, deimlo eu bod yn cael eu gweld, eu credu, eu cefnogi a chael gobaith.

Bydd eich cefnogaeth i'n sylfaen yn newid bywydau pobl, a gall arbed rhywfaint hyd yn oed.